جدیدترین های سایت

http://www.sepehrparmis.com

154امروزmod_vvisit_counter
1067دیروزmod_vvisit_counter
5214این هفتهmod_vvisit_counter
7651هفته گذشتهmod_vvisit_counter
23074این ماهmod_vvisit_counter
34589ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1783084کل بازدیدهاmod_vvisit_counter


پایان نامه های دانشگاهی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 بررسی تاثیر مقادیر گوگرد توام با کود حیوانی بر روی اصلاح خاکهای شور و قلیا 321
2 بررسی تاثیر میزانهای آب و کود حیوانی در عملکرد زعفران 388
3 مدیریت آبیاری ذرت دانه ای و تاثیر کاربرد کود حیوانی بر آن 378
4 بررسی تاثیر کود حیوانی بر کمیت و کیفیت چغندر قند 375
5 استفاده از کود حیوانی همراه با زئولیت در کشت ذرت 375
6 اثر تیمارهای کودهای شیمیایی در مقایسه با کود حیوانی بر عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی به لیمو 193
7 تأثیر غلظت های مختلف عناصر غذایی در شیرابه ی کود حیوانی غنی سازی شده بر رشد گیاه کلزا در شرایط گلخانه ای 188
8 بررسی اثرات مقادیر کود حیوانی بر عملکرد ارقام تجارتی لوبیا سبز در کشت دوم 278
9 بررسی اثر پوشش ورقه‌های پلاستیک ، کود حیوانی و تلفیق آنها روی نماتدهای مولد گره ریشه خیار و جمعیت کل نماتدهای موجود در خاک 179
10 بررسی اثر روش مصرف توام کود حیوانی و کود فسفر بر قابلیت جذب فسفر در خاک 306
11 بررسی تاثیر میزان آبیاری و کود حیوانی بر عملکرد زعفران 232
12 بررسی اثر مختلف کود حیوانی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام خیار گلخانه ای 228
13 بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد کود سولفات منیزیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط اقلیمی خرم آباد 207
14 بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی 308
15 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد عنصری بر قابلیت جذب آهن در خاک 249
16 بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست، کود اوره و سولفات‌آهن در زراعت آفتابگردان و برخی پارامترهای خاک 222
17 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد بر قابلیت جذب آهن در خاک 278
18 اثر کاربرد محلولپاشی کود نانو آهن و سولفات آهن بر میزان عملکرد گیاه ذرت 319
19 اثر گوگرد، سولفات آهن و کود دامی و چگونگی مصرف آنها بر آهن قابل عصاره‌گیری خاک 251
20 تاثیر باکتری های حل کننده فسفر در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته و بهبود شاخص های رشد و عملکرد گندم 208