جدیدترین های سایت

http://www.sepehrparmis.com

572امروزmod_vvisit_counter
848دیروزmod_vvisit_counter
572این هفتهmod_vvisit_counter
9212هفته گذشتهmod_vvisit_counter
29932این ماهmod_vvisit_counter
31534ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1883642کل بازدیدهاmod_vvisit_counter


پایان نامه های دانشگاهی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 بررسی تاثیر مقادیر گوگرد توام با کود حیوانی بر روی اصلاح خاکهای شور و قلیا 370
2 بررسی تاثیر میزانهای آب و کود حیوانی در عملکرد زعفران 431
3 مدیریت آبیاری ذرت دانه ای و تاثیر کاربرد کود حیوانی بر آن 426
4 بررسی تاثیر کود حیوانی بر کمیت و کیفیت چغندر قند 436
5 استفاده از کود حیوانی همراه با زئولیت در کشت ذرت 420
6 اثر تیمارهای کودهای شیمیایی در مقایسه با کود حیوانی بر عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی به لیمو 234
7 تأثیر غلظت های مختلف عناصر غذایی در شیرابه ی کود حیوانی غنی سازی شده بر رشد گیاه کلزا در شرایط گلخانه ای 226
8 بررسی اثرات مقادیر کود حیوانی بر عملکرد ارقام تجارتی لوبیا سبز در کشت دوم 316
9 بررسی اثر پوشش ورقه‌های پلاستیک ، کود حیوانی و تلفیق آنها روی نماتدهای مولد گره ریشه خیار و جمعیت کل نماتدهای موجود در خاک 217
10 بررسی اثر روش مصرف توام کود حیوانی و کود فسفر بر قابلیت جذب فسفر در خاک 350
11 بررسی تاثیر میزان آبیاری و کود حیوانی بر عملکرد زعفران 268
12 بررسی اثر مختلف کود حیوانی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام خیار گلخانه ای 264
13 بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد کود سولفات منیزیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط اقلیمی خرم آباد 255
14 بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی 348
15 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد عنصری بر قابلیت جذب آهن در خاک 296
16 بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست، کود اوره و سولفات‌آهن در زراعت آفتابگردان و برخی پارامترهای خاک 261
17 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد بر قابلیت جذب آهن در خاک 321
18 اثر کاربرد محلولپاشی کود نانو آهن و سولفات آهن بر میزان عملکرد گیاه ذرت 369
19 اثر گوگرد، سولفات آهن و کود دامی و چگونگی مصرف آنها بر آهن قابل عصاره‌گیری خاک 288
20 تاثیر باکتری های حل کننده فسفر در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته و بهبود شاخص های رشد و عملکرد گندم 254