جدیدترین های سایت

http://www.sepehrparmis.com

4210امروزmod_vvisit_counter
1712دیروزmod_vvisit_counter
8590این هفتهmod_vvisit_counter
15634هفته گذشتهmod_vvisit_counter
55765این ماهmod_vvisit_counter
63857ماه گذشتهmod_vvisit_counter
2005777کل بازدیدهاmod_vvisit_counter


پایان نامه های دانشگاهی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 بررسی تاثیر مقادیر گوگرد توام با کود حیوانی بر روی اصلاح خاکهای شور و قلیا 484
2 بررسی تاثیر میزانهای آب و کود حیوانی در عملکرد زعفران 545
3 مدیریت آبیاری ذرت دانه ای و تاثیر کاربرد کود حیوانی بر آن 541
4 بررسی تاثیر کود حیوانی بر کمیت و کیفیت چغندر قند 554
5 استفاده از کود حیوانی همراه با زئولیت در کشت ذرت 537
6 اثر تیمارهای کودهای شیمیایی در مقایسه با کود حیوانی بر عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی به لیمو 301
7 تأثیر غلظت های مختلف عناصر غذایی در شیرابه ی کود حیوانی غنی سازی شده بر رشد گیاه کلزا در شرایط گلخانه ای 287
8 بررسی اثرات مقادیر کود حیوانی بر عملکرد ارقام تجارتی لوبیا سبز در کشت دوم 414
9 بررسی اثر پوشش ورقه‌های پلاستیک ، کود حیوانی و تلفیق آنها روی نماتدهای مولد گره ریشه خیار و جمعیت کل نماتدهای موجود در خاک 272
10 بررسی اثر روش مصرف توام کود حیوانی و کود فسفر بر قابلیت جذب فسفر در خاک 454
11 بررسی تاثیر میزان آبیاری و کود حیوانی بر عملکرد زعفران 361
12 بررسی اثر مختلف کود حیوانی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام خیار گلخانه ای 354
13 بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد کود سولفات منیزیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط اقلیمی خرم آباد 314
14 بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن در گوجه فرنگی 441
15 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد عنصری بر قابلیت جذب آهن در خاک 373
16 بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست، کود اوره و سولفات‌آهن در زراعت آفتابگردان و برخی پارامترهای خاک 335
17 نقش جایگذاری موضعی کود دامی، سولفات آهن و گوگرد بر قابلیت جذب آهن در خاک 420
18 اثر کاربرد محلولپاشی کود نانو آهن و سولفات آهن بر میزان عملکرد گیاه ذرت 477
19 اثر گوگرد، سولفات آهن و کود دامی و چگونگی مصرف آنها بر آهن قابل عصاره‌گیری خاک 371
20 تاثیر باکتری های حل کننده فسفر در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته و بهبود شاخص های رشد و عملکرد گندم 322