جدیدترین های سایت

http://www.sepehrparmis.com

2909امروزmod_vvisit_counter
825دیروزmod_vvisit_counter
3734این هفتهmod_vvisit_counter
8890هفته گذشتهmod_vvisit_counter
24412این ماهmod_vvisit_counter
50811ماه گذشتهmod_vvisit_counter
2095690کل بازدیدهاmod_vvisit_counter


شرکت آرین

امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 

لیست محصولات کشاورزی آقای یاوری شرکت آرین

ترکیهPROFERTمحصولات

 

 

 

مقدار

توضیحات

 

متفرقه

بذر

سم

کود

محصولات

 

 

 

1L

عناصر میکرو به فرم کلات

EDTA

-

-

-

کود

PC COMBI

 

 

 

1L

اصلاح کمبود بر

-

-

-

کود

BORONE

 

 

 

0.5L

اصلاح کمبود مس

-

-

-

کود

CUPPER G

 

 

 

1KG

-

-

-

-

کود

NANOFER

 

 

 

1L

رفع کمبود آهن

-

-

-

کود

IRON G

100 CG

 

 

 

1KG

رفع کمبود روی

-

-

-

کود

PROMIX ZN1.5

 

 

 

1 KG

افزایشرشد رویشی و توسعه ریشه

-

-

-

کود

NPK 20 20 20+ME

 

 

 

1KG0

مقاوم در برابرآبشویی

-

-

-

کود

NPK 20 5 5 +503

 

 

 

1KG

رشد و توسعه میوه

-

-

-

کود

PROTIENT 454

 

 

 

1KG

گل انگیزی . باروری

-

-

-

کود

PROTIENT 320

 

 

 

1L

ریشه زایی.گل انگیزی

-

-

-

کود

PROTIENT P Zn

 

 

 

1L

افزایش رشد رویشی و تامین ازت

-

-

-

کود

PROLEX

 

 

 

1L

گل انگیزی و باروری و قارچ کشی

-

-

-

کود

KALLIPHO5

 

 

 

1L

-

-

-

-

کود

B.O.Zn

 

 

 

L 1

افزایش رشد رویشی و ریشه زایی و گل انگیزی

-

-

-

-

کود

POLYPHOS

L5

 

 

 

1L

رفع کمبود کلسیم

-

-

-

کود

PROMIX Ca 135

 

 

 

1 L

جذب سریع کلسیم

-

-

-

کود

PROMIX Ca600

 

 

 

250 GR

گل انگیزی- افزایش کمیت و کیفیت

-

-

-

کود

PROFORTE PLUSS

 

 

 

500 GR

اصلاح کننده خاک

-

-

-

کود

K-HUMATE

 

 

 

 

 

1L

تنظیم رشد گیاه و انتی استرس گیاهان

-

-

-

کود

PROXIN CROP

 

400 GR

-

 

 

 

1L

کنترل نماند

-

-

-

کود

PROXIN 500

 

 

 

100CC

مکمل کود و سم

-

-

-

کود

Sil-Fert

 

 

 

250 CC

مکمل کود و سم پخش کننده و چسباننده

 

-

-

-

کود

PROXIN 500

 

 

 

100 CC

محرک رشد و گل انگیزی

-

-

-

کود

Cito Call

 

 

 

1L

افزایش نفوذ پذیری خاک های سفت و رسی

-

-

-

کود

MATRIS

 

 

 

1L

افزایش رشد رویشی و انتی استرس

-

-

-

کود

SOUX

 

 

 

25 KG

تامین ازت و افزایش رشد رویشی

-

-

-

کود

SPECTRO TURN 21

 

 

 

1KG

اصلاح تامین کمبود منیزیم

-

-

-

کود

PROMIX Mg25

 

 

 

5L

اصلاح کننده خاک

-

-

-

کود

FULVO

 

 

 

20 L

اصلاح کننده خاک

-

 

-

-

کود

PRO HUMIC 20

5 L

 

 

 

5 L

 

تعدیل کننده اسیدینه خاک  و افزایش جذب عناصر میکرو

-

-

-

کود

S FORMULA

 

 

 

100 CC

رشد زایی

-

-

-

کود

ROOTDrow

 

 

 

2.5 GR

محرک رشد

-

-

-

کود

BERELEX 40%

 

 

 

1 GR

محرک رشد

-

-

-

کود

STTNGER TABLET

 

 

 

5 KG

تامین ازت و اصلاح خاک

-

-

-

کود

FORMAMIN

 

 

 

KG 10

 

-

-

-

کود

ABUMIX

 

 

 

5 KG

مبارزه با بیماری های  قارچی و باکتریایی

-

-

-

کود

CUPPER BLUM

 

 

 

5L

 

-

-

-

کود

PRO KPS

 

 

 

1L

افزایش کمی و کیفی محصول

-

-

-

کود

QUAUTY -K

محصولات هروگرا اسپانیا

 

 

 

-

افزایش رشد  رویشی/انتی استرس

 

-

-

-

کود

AMINO FULVAT

 

 

 

-

کمک به ریشه زائی و افزایش رشد رویشی

 

-

-

-

کود

STARTER AMINO

 

 

 

-

افزایش کمی وکیفی محصول

-

-

-

کود

DENSO POTASIO

 

 

 

-

محرک رشد رویشی و ریشه زائی  افزایش کمی و کیفی محصول

-

-

-

کود

HEROMAR

 

 

 

-

افزایش رشد رویشی/انتی استرس/ محرک رشد ریشه

-

-

-

کود

HERO VITAL VEGETAL

 

 

 

-

تامین کلیه عناصر غذائی

-

-

-

کود

NPK 20+20+20+ Mic

 

 

 

-

اصلاح خاک های شور و سدیمی

 

-

-

-

کود

HERO SAL

 

 

 

-

محرک قوی رشد ریشه

-

-

-

کود

PADICULAR

 

 

 

-

اصلاح خاک و محرک رشد ریشه

-

-

-

کود

LIGNOMOL

 

 

 

-

افزایش رشد رویشی و توسعه ریشه

-

-

-

کود

NPK 20+20+20+Mic

 

 

 

-

افزایش کمی و کیفی محصول

-

-

-

کود

NPK 36+12+12+Mic

 

 

 

-

افزایش کمی و کیفی محصول

-

-

-

کود

NPK 15+5+30+Mic

محصولات پاونی ایتالیا

 

 

 

5 KG

اسید هیومیک گیاهی 93%

 

-

-

-

کود

HUMOSTIM

 

 

 

6 KG

تامین همزمان فسفر و کلسیم+خاصیت قارچ کشی

-

-

-

کود

Phos-phyto Ca

 

 

 

25 KG

MGO+نیترات پتاسیم (11041)

-

-

-

کود

PONIMAG+MGO

 

 

 

25 KG

اسیدی)PH)NP14=54

-

-

-

کود

PROTO PHOS

 

شرکت جنوبگان کرمان

 

 

 

1L

 

 

-

-

-

کودد

اسپری گیاهی زینتی

(700CC)

 

 

 

 

1L

4L

20L

محلول پاشی- آبیاری

-

 

 

-

-

کود

کامل

 

 

 

1L

10L

محلول پاشی

-

 

-

-

کود

کلسیم 14

 

 

 

1L

محلول پاشی

-

-

-

کود

زیناکسل 70%

 

 

 

1L

محلول پاشی

-

-

-

کود

سیلیگاسل

 

 

 

5L

20L

محلول پاشی

-

 

-

-

کود

فروت ست

 

 

 

1L

محلول پاشی

-

-

-

کود

سوپر سوئینگ (پودر) 1 کیلوئی

 

 

 

1L

محلول پاشی- آبیاری

-

-

-

کود

های پتاس+میکرو

30-0-10(پودر)

 

 

 

1L

محلول پاشی

-

-

-

کود

فرتریکس

 20 20 20(مایع)

 

 

 

 

 

1L

محلول پاشی

-

-

-

کود

 

 

 

فرتریکس

20 20 20 (پودر)

 

 

 

5L

20L

آبیاری – محلول پاشی

 

-

 

-

-

کود

هیومیسل

 

 

 

250CC

1L

4L

5L

10L

20L

محلول پاشی

-

 

 

 

 

 

-

-

کود

صابون محلول پاشی

 

 

 

250CC

500CC

محلول پاشی

-

 

-

-

کود

صابون اجودان

(غیر یونی)

 

 

 

10L

20L

آبیاری

-

 

-

-

کود

سوسپانسیون1(فسفر پتاس)

 

 

 

10L

آبیاری

-

-

-

کود

سوسپانسیون2(آهن- روی)

 

 

 

10L

آبیاری

-

-

-

کود

سوسپانسیون 3

(مس-منگنز)

 

 

 

10L

آبیاری

-

-

-

کود

سوسپانسیون4

(روی- منگنز)

 

 

 

500G

محلول پاشی

-

-

-

کود

رکنیفایر

(PH(کاهش دهنده

 

 

 

1KG

خاکی

-

-

-

کود

کلات آهن فروید 6%(پودر)

 

 

 

10KG

خاکی

-

-

-

کود

میکروریز مغزی(پودر)

 

 

 

1KG

آبیاری-خاکی-محلول پاشی

-

-

-

کود

پتاس (پودر)

 

 

 

10KG

25KG

خاکی -محلول پاشی

-

 

-

-

کود

فرتریکس 20 20 20 (پودر)

 

 

 

25KG

محلول پاشی

-

-

-

کود

سوپر سوتینگ (پودر)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

میکروگان (گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

میکرو گوگردی همراه با پتاس(گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

گوگرد بنتونیتدار90%

(گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

 

-

-

-

کود

کمپلکس (گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

کمپلکس پلاس(گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

کمپلکس نخیلات (گرانول)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

فرتیروس(گرانوله)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

پلی گرو عمومی(پلیت)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

پلی گرو5(پلیت)

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

(پلیت)Ecoپلی گرو

 

 

 

25KG

خاکی

-

-

-

کود

ماهی غنی شده (پودر)

 

 

 

50KG

خاکی

-

-

-

کود

ماکرو10 6 10

(گرانول)

محصولات گل سم

 

 

 

 

1L

قارچ کش

 

-

-

سم

-

تبوکونازولل

 

 

 

1KG

قارچ کش

-

-

سم

-

کاریندازیم

 

 

 

1KG

قارچ کش

-

-

سم

-

اکسی کلرورمس

 

 

 

1KG

قارچ کش

-

-

سم

-

ایپرودیون+کاربندازیوم

 

 

 

1KG

قارچ کش

-

-

سم

-

ستالاکسیل گرانول

 

 

 

1L

-

-

-

سم

-

پرومترین

 

 

 

1L

-

-

-

سم

-

مالاتیون

 

 

 

1L

-

-

-

سم

-

دلتا مترین

 

 

 

1L

-

-

-

سم

-

دیازنون پت

 

 

 

1L

-

-

-

سم

-

دیازنون گرانول

 

 

 

1L

کنه کش

-

-

سم

-

بروهوپروپیلات

 

 

 

1L

کنه کش

-

-

سم

-

پروپارژیت

 

 

 

0.5L

کنه کش

-

-

سم

-

فن پیروکسی میت

 

 

 

1L

کنه کش

-

-

سم

-

آبامکتین طلائی

 

 

 

1L

علفکش

-

-

سم

-

پاراکوات

 

 

 

1L

علفکش

-

-

سم

-

گلایفوزیت فورچون

محصولات  گروه آرین متفرقه

 

 

 

20L

-

 

-

-

-

کود

کود مرغی  مایع

 

 

 

15KG

-

متفرقه

-

-

کود

سولفات منیزیم

 

 

 

25KG

-

متفرقه

-

-

کود

سولفات مس

 

 

 

5L

-

اسید

-

-

-

اسید سولفوریک

 

 

 

5L

-

اسید

-

-

-

اسید نیتریک

 

 

 

20L

-

 

روغن

-

-

-

روغن ولک

 

 

 

5L

-

صابون

-

-

-

THYMOL

 

 

 

2L

20L

-

سم پاش

-

-

-

سم پاش

 

آلمانBAYERسموم

 

 

 

1L

قارچ کش جهت کنترل بوته میری

 

-

-

سم

-

PREVICUR ENERGY

 

 

 

1L

کنترل سفیدک دروغی(سرخک)

-

-

سم

-

INFINITO

 

 

 

200GR

قارچ کش جهت کنترل سفیدک پودری و کپک خاکستری

-

-

سم

-

NATIVO

 

 

 

1L

کنترل مگس سفید

-

-

سم

-

PROTEUS

 

 

 

250 CC

کنترل تخم و پوره کنه و مگس سفید

-

-

سم

-

OBERON

 

 

 

0.5L

کنترل مگس سفید – شته- تریپس

-

-

سم

-

CONFIDOR

 

 

 

1L

کنترل پسیل پسته و مگس سفید

-

-

سم

-

MOVENTO

 

 

 

5L

قارچ کش

-

-

سم

-

LAMARDOR

 

 

 

1L

قارچ کش

 

 

 

 

FOLICUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محبوب ها :جدیدترین ها :