پژوهش و توسعه

اخبار:   فرآورده های کود(محصولات)

شرکتهای تولید و توزیع کننده کود ماکرو در ایران

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کود مایع نیترات آمونیوم | محصول جدید پتروشیمی شیراز | جایگزین نیترات فسفات آمونیوم 28
2 کود مایع pk | شرکت رویش سبز 1150
3 کود کلات آهن eddha | شرکت رویش سبز 1031
4 کود آلی چمن | گروه تولیدی پردیس 947
5 کود مرغی | گروه تولیدی پردیس 1081
6 کودآلی گرانوله گوگردی کیمیا (GOS)| گروه تولیدی پردیس 859
7 ویکر پلاس(سورفکتانت) | آریا شیمی 770
8 سامانتین| شرکت آریا شیمی 794
9 کود هیومیک اسید غنی شده با اسید فولویک و عناصر ضروری | شرکت آریا شیمی 712
10 کود شیمیایی اوره کندرها با 50% اوره قویترین کود شیمیایی سرک | شرکت نوین بهار 575
11 کود شیمیای کامل ماکروNPK | شرکت نوین بهار 853
12 کود شیمیایی فسفات گوگردی PS | شرکت نوین بهار 596
13 کود شیمیایی سوپرفسفات ساده SSP | شرکت نوین بهار 538
14 کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی (NPKs + (O.M | شرکت نوین بهار 526
15 کود آلی غنی شده با فسفات P+om | شرکت نوین بهار 468
16 ژالون-Jalon | شرکت پرتو کشت آریا 1014
17 کود سولفات مس | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 351
18 كود كامل مشکی| شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 394
19 کود کامل قرمز | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 379
20 كود كامل پتاسه | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 393
21 كود كامل ازته | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 363
22 كود كامل ماكرو | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 395
این سیستم ایمن شده است ITD