پژوهش و توسعه

اخبار:   فرآورده های کود(محصولات)

شرکتهای تولید و توزیع کننده کود ماکرو در ایران

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کود مایع pk | شرکت رویش سبز 960
2 کود کلات آهن eddha | شرکت رویش سبز 849
3 کود آلی چمن | گروه تولیدی پردیس 798
4 کود مرغی | گروه تولیدی پردیس 917
5 کودآلی گرانوله گوگردی کیمیا (GOS)| گروه تولیدی پردیس 714
6 ویکر پلاس(سورفکتانت) | آریا شیمی 670
7 سامانتین| شرکت آریا شیمی 632
8 کود هیومیک اسید غنی شده با اسید فولویک و عناصر ضروری | شرکت آریا شیمی 560
9 کود شیمیایی اوره کندرها با 50% اوره قویترین کود شیمیایی سرک | شرکت نوین بهار 483
10 کود شیمیای کامل ماکروNPK | شرکت نوین بهار 714
11 کود شیمیایی فسفات گوگردی PS | شرکت نوین بهار 518
12 کود شیمیایی سوپرفسفات ساده SSP | شرکت نوین بهار 470
13 کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی (NPKs + (O.M | شرکت نوین بهار 456
14 کود آلی غنی شده با فسفات P+om | شرکت نوین بهار 402
15 ژالون-Jalon | شرکت پرتو کشت آریا 777
16 کود سولفات مس | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 309
17 كود كامل مشکی| شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 348
18 کود کامل قرمز | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 339
19 كود كامل پتاسه | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 335
20 كود كامل ازته | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 316
21 كود كامل ماكرو | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 344
این سیستم ایمن شده است ITD