پژوهش و توسعه

اخبار:   فرآورده های کود(محصولات)

شرکتهای تولید و توزیع کننده کود ماکرو در ایران

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کود مایع pk | شرکت رویش سبز 769
2 کود کلات آهن eddha | شرکت رویش سبز 652
3 کود آلی چمن | گروه تولیدی پردیس 642
4 کود مرغی | گروه تولیدی پردیس 743
5 کودآلی گرانوله گوگردی کیمیا (GOS)| گروه تولیدی پردیس 548
6 ویکر پلاس(سورفکتانت) | آریا شیمی 534
7 سامانتین| شرکت آریا شیمی 495
8 کود هیومیک اسید غنی شده با اسید فولویک و عناصر ضروری | شرکت آریا شیمی 455
9 کود شیمیایی اوره کندرها با 50% اوره قویترین کود شیمیایی سرک | شرکت نوین بهار 376
10 کود شیمیای کامل ماکروNPK | شرکت نوین بهار 541
11 کود شیمیایی فسفات گوگردی PS | شرکت نوین بهار 414
12 کود شیمیایی سوپرفسفات ساده SSP | شرکت نوین بهار 377
13 کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی (NPKs + (O.M | شرکت نوین بهار 356
14 کود آلی غنی شده با فسفات P+om | شرکت نوین بهار 320
15 ژالون-Jalon | شرکت پرتو کشت آریا 565
16 کود سولفات مس | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 279
17 كود كامل مشکی| شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 318
18 کود کامل قرمز | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 308
19 كود كامل پتاسه | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 305
20 كود كامل ازته | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 285
21 كود كامل ماكرو | شرکت پرنیای کویر یزد | فروش ویژه اسفندماه 94 306
این سیستم ایمن شده است ITD