پژوهش و توسعه

اخبار:   کود کلات آهن eddha | شرکت رویش سبز

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
آهن کورت فرو
 
این محصول دارای پیوندهای اورتو، اورتو و حداقل 2/4 در صد مولکولهای کلات می باشد و در ph بین 11-3.5  یعنی در خاکهای اسیدی و قلیایی قابل جذب می باشد در خاکهای قلیایی کلات اورتو  اورتو آهن بالاترین قدرت جذب و تاثیر را جهت بر طرف کردن کمبود آهن گیاهان دارا می باشد.
بطور کل آهن در اکثر گیاهان یک عنصر حیاتی است زیرا در ساختمان کلروفیل و سلولهای تنفسی گیاه نقش دارد .
شایع ترین علل کمبود آهن در گیاه عدم جذب آن توسط گیاه از خاک است، که این حالت در خاک های قلیایی با ph بالا و یا در خاک های که مسمومیت عناصر روی ، فسفر ، منگنز ، مس ومولیبدن را دارند قابل مشاهده است.
مواد اصلی تشکیل دهنده:
آهن کلات شده با  eddha  6%
اورتو اورتو 4.2%
قابلیت اختلاط
محبوب ها :جدیدترین ها :
این سیستم ایمن شده است ITD